ኧዘኔኤ መዝኧ ኧተኸ ያዝወኝኸ።/የተዘራው ዘር እንዴት እንደሚያምር።/

አኳን ወደ ዌፕሳይታችን ገጽ ገጽ መጣችሁ ።

እንደምናችሁ ድህረ ገጾቻችን የምትከታተሉ እኛ የእኖር መጽሐፍ ቅዳስ ተርጓሚዎች ስንሆን፤  ከንግዲህ ወዲህ በድህረገጻችን እንደምታገኙን እንገልጻለን።

የእኖር አዲስ ኪዳን መፈሐፍ ቅዱስ ተርጓሚዎች

 

የኢየሱስ ክርስቶስ ፊልም በዚህ ድህረ ገጽ ውስጥ ታገኛላችሁ።