የወረዱ: 

በእኖሪኛ ቋንቋ የተፃፈ የዮሐኒስ እና የ1ኛ ጴጥሮስ መልዕክት ከዚህ በታች ማንበብ ትችላላችሁ።