የከብቶች መንጋ የሚጥብቅ እረኛ

በደቡብ ቤሔር ቤሔረሰብ በእኖር ወረዳ የከብቶች እረኛ እንዴት እንደሚጠብቅ የሚያሳይ ምስል ነው።