እእኖር መዝሙር

የጉራጊኛ መዝሙር ኮሌክሽን ስለሆኑ የፈለጋችሁት መዝሙር መስማት እንድትችሉ አቅርብነላችኋል።