እእኖር መዝሙር

የጉራጊኛ መዝሙር ኮሌክሽን ስለሆኑ የፈለጋችሁት መዝሙር መስማት እንድትችሉ አቅርብነላችኋል።

 

Thumbnail image