ኧዘኔኤ መዝኧ ኧተኸ ያዝወኝኸ።/የተዘራው ዘር እንዴት እንደሚያምር።/

አኳን ወደ ዌፕሳይታችን ገጽ ገጽ መጣችሁ ።

እንደምናችሁ ድህረ ገጾቻችን የምትከታተሉ እኛ የእኖር መጽሐፍ ቅዳስ ተርጓሚዎች ስንሆን፤  ከንግዲህ ወዲህ በድህረገጻችን እንደምታገኙን እንገልጻለን።

የእኖር አዲስ ኪዳን መፈሐፍ ቅዱስ ተርጓሚዎች

 

የኢየሱስ ክርስቶስ ፊልም በዚህ ድህረ ገጽ ውስጥ ታገኛላችሁ።

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.