ኦዲዮ

ኧጉራጊኛ መዝሙር እንእ ብእማቲ አነዋይ ኧኸሬ ኧሴኤሁዮዋ ሁኖዋ ሴእተሁዋታ ትሶኦዋኸ አቴኤኔቭኔኩም።