አብርር ቀበሌ

በዋ በገዳ ይትረከቭካ ምስል በጉራ ገኘ ቤሔር በሔረ ሰቭ በእኖር ወረዳ በአብርር ቀበሌ ገብሬ መሃበር  አነዳ አየፓ ዩሪዳ ቃያ።