ምስል እንእ

በዋአካ ግዚየ በእኖር ወረዳ ይቴፑታ ሜናቪ ገኝንራ ምር ይበስርኸ ያቲችካ ምስል በዋ በገዳ አዎናኔኩም።

በእኖር ወረዳ በአብርር ቀበሌ ገበሬ መሃበር አነዳ መሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን አኖውታ ሰቭ እእግዜር ቃር ቲሶኦታ/በእኖር ወረዳ በአብርር ቀበሌ ገበሬ ማሃበር  የሚገኝ የመሰረተ ክርስቶስ ምዕመናን የእግዝአብሔር ቃል በመስማት ላይ።/The word of God being shared within a local church found along the streets Abrer, in the Inor region.
በእኖር ወረዳ በአብርር ቀበሌ ገበሬ መሃበር አነዳ መሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን አኖውታ ሰቭ እእግዜር ቃር ቲሶኦታ/በእኖር ወረዳ በአብርር ቀበሌ ገበሬ ማሃበር የሚገኝ የመሰረተ ክርስቶስ ምዕመናን የእግዝአብሔር ቃል በመስማት ላይ።/The word of God being shared within a local church found along the streets Abrer, in the Inor region.
እእኖር ወያ ጉርዳ መጣፍ ቅዱስ ያሩምታ ኮምቴ ሁኖዋ ::/የእኖር አዲስ ኪዳን መጽሐፍ ቅዱስ ተርጓሚዎች አራሚ ኮሚቴ::/The review comittee of the Inor New Testemant translation team.
እእኖር ወያ ጉርዳ መጣፍ ቅዱስ ያሩምታ ኮምቴ ሁኖዋ ::/የእኖር አዲስ ኪዳን መጽሐፍ ቅዱስ ተርጓሚዎች አራሚ ኮሚቴ::/The review comittee of the Inor New Testemant translation team.
እእኖር ወያ ጉርዳ መጣፍ ቅዱስ ተርጓሚምሺ ሜና ያቂማሙጭታ ሁኖዋ እማትሜ::/የእኖር አዲስ ኪዳን መጽሐፍ ቅዱስ ተርጓሚዎችና አስተባባሪዎች።/Inor's New Testament translation team.
እእኖር ወያ ጉርዳ መጣፍ ቅዱስ ተርጓሚምሺ ሜና ያቂማሙጭታ ሁኖዋ እማትሜ::/የእኖር አዲስ ኪዳን መጽሐፍ ቅዱስ ተርጓሚዎችና አስተባባሪዎች።/Inor's New Testament translation team.
እእኖር ወያ ጉርዳ መጣሐፍ ቅዱስ አአር ቲያትዋቼይዳ::/ የእኖር አዲስ ኪዳን መጽሐፍ ቅዱስ ተርጓሚዎች በመመካከር ላይ።/The translation team conducting a discussion.
እእኖር ወያ ጉርዳ መጣሐፍ ቅዱስ አአር ቲያትዋቼይዳ::/ የእኖር አዲስ ኪዳን መጽሐፍ ቅዱስ ተርጓሚዎች በመመካከር ላይ።/The translation team conducting a discussion.
ኧዊክልፍ ኢትዮጵያ መጣሐፍ ቅዱስ ማሃበር ኧትርጉም ሜና ያቂማሙጭዋታ ሰቭቪ እእኖር ወያ ጉርዳ መጣሐፍ ቅዱስ ተርጓምሚቭ ሁኖዋ እማትሜ:: /የዊክሊፍ ኢዮጵያ መጽሐፍ ቅድስ ማሃበር የትርጉም ሥራ  እና የእኖር መጽሐፍ ቅዱስ ተርጓሚዎች አንድ ላይ ።/The translation team alongside people from Wycliffe Ethiopia.
ኧዊክልፍ ኢትዮጵያ መጣሐፍ ቅዱስ ማሃበር ኧትርጉም ሜና ያቂማሙጭዋታ ሰቭቪ እእኖር ወያ ጉርዳ መጣሐፍ ቅዱስ ተርጓምሚቭ ሁኖዋ እማትሜ:: /የዊክሊፍ ኢዮጵያ መጽሐፍ ቅድስ ማሃበር የትርጉም ሥራ እና የእኖር መጽሐፍ ቅዱስ ተርጓሚዎች አንድ ላይ ።/The translation team alongside people from Wycliffe Ethiopia.
አማኝ ሁኖዋ  ብእማቲ በቾኖዋይ::/አማኞች በአንድነት ተቀምጠው።/Believers of Christ having a gathering around one of the local's home.
አማኝ ሁኖዋ ብእማቲ በቾኖዋይ::/አማኞች በአንድነት ተቀምጠው።/Believers of Christ having a gathering around one of the local's home.
እእኖር ወያ ጉርዳ መጣፍ ቅዱስ ተርጓሚ ሁኖዋ ቲሰሎጡንታ::/ የእኖር  መጽሔ ቅዱስ ተርጓሚዎች በስልጠና ላይል::/The Bible translation team undertaking training.
እእኖር ወያ ጉርዳ መጣፍ ቅዱስ ተርጓሚ ሁኖዋ ቲሰሎጡንታ::/ የእኖር መጽሔ ቅዱስ ተርጓሚዎች በስልጠና ላይል::/The Bible translation team undertaking training.
እእኖር ወያ ጉርዳ መጣፍ ቅዱስ ተርጓሚቪ ያአርሙታቭ ኮሚቴ:: /የእኖር መጽሐፍ ቅዱስ ተርጓሚዎች አና አራሚ ኮሚቴዎች ጋር።/The consultancy team of Inor's bilbe translation
እእኖር ወያ ጉርዳ መጣፍ ቅዱስ ተርጓሚቪ ያአርሙታቭ ኮሚቴ:: /የእኖር መጽሐፍ ቅዱስ ተርጓሚዎች አና አራሚ ኮሚቴዎች ጋር።/The consultancy team of Inor's bilbe translation