ኢና አአር

ንረምድኔኩዋታ ድህረ ገጽንራ ታዥዋታ አሁዋ እንእ።

  1. ኢና በጉራ ገኘ ቤሔር ቤሔሰቭ በእኖር ወረዳ ንረቭነዳ መንፈሳዊ አአርቪ  ኧገኛንራ ወሄ ዘንጋ አአር ያቲሽካ ፕሮግራም ናቲኢንቭነዳ ኧሰማትንረ።