ኧዘኔኤ መዝኧ ኧተኸ ያዝወኝኸ።/የተዘራው ዘር እንዴት እንደሚያምር።/

 ወሔም ኢናይ ዌፕሳይቲ ገጽ  ማአሁም።

ወሄምንሁዋ ዌ ኢናይ ድህረ ገጽ ትትኼተርታ እንእ ኢና እእኖር ወያ ጉርዳ መጣፍ ቅዱስ ንትረጉምነዳ ሰቭንረ ፤

ተዋቴ በዋ ድህረ ገጽንራ ትረሁውንረኸ ኒኢድኔኩዋ።

 

እእኖር ወያ ጉርዳ መጣፍ ቅዱስ ተርጓሚ

ኢኢየሱሲ ፊልም በዋ ድህረ ገጽ ትሆዋሴ።