አቫአጋ አሬእ

በጉራ ገኘ ቤሔር ቤሔረሰቭ በእኖር ወረዳ አቫአጋ አሬእ ዜማቸን ኧተኸ ይወኧረኸ  ያቲሽካ ምስልን።